|

با توجھ بھ توسعھ تکنولوژی در دو دھھ اخیر در زمینھ تولید چمن مصنوعی و باتوجھ بھ کمبود آب و
ھزینھ ھای نگھداری چمن طبیعی درتمامی زمینھ ھا و ھمچنین محدودیت زمانی استفاده از آن در طول
سال و بکارگیری این محصول در بخش ورزش و تزیینی خودگویای این مطلب می باشد . بی شک
صرفا در بخش fifa تکنولوژی نحوه تولید , نوع مواد اولیھ, تنوع محصول و ھمچنین نظارت و بررسی
ورزش در آزمایشگاه ھای پیشرفتھ مورد تایید و صدور گواھی ورزشی ,محصولات مرغوب در این
موضوع را متمایز می کند . لذا این شرکت با رویکرد کیفیت ,عمر مفید و استاندارد ورزشی محصولات
کشور آلمان و اروپایی را با بھترین کیفیت ممکن در زمینھ ورزشی و تزیینی ارائھ می polytan کمپانی
نماید .

ساختار مهندسی چمن های مصنوعی پلی تن آلمان

 

1 الیاف Monofilament
2 دانه های گرانول
3 دانه های شن
4 لایه ی زیر سازی

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CoolPlus Technology

 

این خاصیت در چمن های مصنوعی منحصرا برای این کمپانی می باشد.و باعث می شود تا چمن های ساخته شده با این تکنولوژی در مقابل تابش اشعه ی آفتاب داغ نشده و بازیکنان گرما را حس نکنند.این مسئله بزرگترین مشکل در چمن های مصنوعی می باشد که باعث می شود تا چمن های مصنوعی تولید شده توسط کارخانه پلی تن ساختاری کاملا مهندسی و متقاوت با محصولات مشابه داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LigaGrass

 

چمن ليگاگراس پلي‌تان داراي تركيب خوبي از ويژگي‌هاي مثبت چمن مصنوعي فوتبال از الياف مصنوعي است، همانند لطافت و قابليت ارتجاعي بالا با مزاياي فيلامنت‌هاي بافته شده، مانند حجم بالاتر و نگهداري آسان.

چمن‌هاي فوتبال ليگاگرس پلي‌تان، توليد شده از الياف مصنوعي با فرمول PEپلي‌تان و حداكثر ضخامت فيبر تقريباً 200gmتوليد مي‌شود. اين عمل منجر به ايجاد يك چمني مي‌شود كه ويژگي‌هاي منحصر به فرد و مقاومت عالي در برابر سايش و هزينه نگهداري كم و آسان دارد. پلي‌تان تنها توليد كننده‌اي است كه مي‌تواند با درآميختن اين نقاط مثبت، رضايت خاطر استفاده كنندگان اين نوع چمن مصنوعي را ارائه دهد.

 

 

 

 

 
Liga Turf

 

الياف نرم و مقاوم، محافظت از پوست ورزشكار در حين مسابقه

توانايي برگشت‌پذيري به حالت اول، مقاوم در مقابل فرسايش و سائيدگي در حين بازي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monotex 235

 

چمن مونوتكس پلي‌تان داراي خصوصيات ويژه‌اي مي‌باشد كه اين چمن را از ديگر محصولات چمن مصنوعي متمايز مي‌كند. يكي از اين خصوصيات حجم و تراكم بالاي الياف به كار رفته در مونوتكس مي‌باشد كه خود فشارهاي زياد ناشي از وزن يا بازي را تحمل كرده و نگهداري آن را آسان و سهل مي‌كند.

اين نوع چمن مصنوعي، در حقيقت نوع پيشرفته ليگاگراس مي‌باشد، فقط با اين تفاوت كه در اين نوع از چمن، چين‌زدگي و هم چنين تراكم الياف بيشتر از ليگاگراس مي‌باشد.