|

كارخانه مطرح Casaliايتاليا يكي از بزرگترين كارخانجات توليد كف‌هاي ورزشي است كه به صورت تخصصي در زمينه توليد زمين‌هاي تنيس، بولينگ، پيست‌هاي دوچرخه سواري، دو ميداني و زمين‌هاي outdoorچند منظوره فعاليت دارد.

عمده فعاليت اين گروه در ساخت، طراحي و احداث زمين‌هاي كورت و هارت كوشن به خصوص زمين‌هاي تنيس با كيفيت بسيار بالا مي‌باشد.

اين كارخانه اجرا كننده زمين‌هاي تنيس در مسابقات معتبر همچونه Copa argentina, Indian Wales، گشتاد سئيس و ... بوده است همچنين در انواع رويدادهاي مهم دو و ميداني همچون مسابقات داخل سالن لندن نيو مكزيكو و ... اجرا كننده پيست‌هاي دو و ميداني آنها بوده است.

  SuperSoft 

 

 Specially For Tennis Court 

 

1 SuperSoft
2 Soft Base
3 لایه قیر
4 لایه چسب قیر
5 لایه بتونه
6 لایه بستر

 

 

 
 SuperSoft Doppio 

 

 Specially For Tennis Court 

 

1 Top Doppio
2 SuperSoft Doppio
3 Soft Base
4 لایه قیر
5 لایه چسب قیر
6 لایه بتونه
7 لایه بستر

 

 
  SuperSoft EVOlution 

 

 Specially For Tennis Court 

 

1 Comfort  Coating
2 Super Soft EVOlution
3 Soft Base
4 لایه قیر
5 لایه چسب قیر
6 لایه بتونه
     7 لایه بستر

 

 
  SuperSoft Pro Turf

 

 Specially For Tennis Court 

 

1 Super Soft Color
2 Super Soft Pro
3 Super Soft EVOlution HD
4 Super Soft EVOlution
5 Soft Base
6 لایه قیر
7 لایه چسب قیر
8 لایه بتونه
9 لایه بستر

 
 Premium 

 

  For Multipurpose Court 

 

1 EPDM 
2 Premium 
3 Pori Stop قیر
4 لایه قیر
5 لایه چسب قیر
6 لایه بتونه
7 لایه بستر

 

 
 Pavisint SL 75 

 

  For Multipurpose Court

 

1 Pavisint Finish 90
2 Pavisint SL 45
3 Pavisit 45 آستر
4 لایه گرانول پلاستیکی
5 Pavisint 45 چسب
6 صفحه سیمانی

 

 

 
 Poly Sports 

 

  For Multipurpose Court

 

1 Poly Sports
2 Soft Base
3 لایه قیر
4 لایه چسب قیر
5 لایه بتونه
6 لایه بستر